Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan D

13 tháng 11 2019 13:29

câu hỏi

danh tu la gi


0

7


Hiền N

15 tháng 11 2019 10:06

là từ chỉ sự vật;.....

Thanh H

15 tháng 11 2019 11:16

danh từ là chỉ hiện tượng khái niệm sự vật

Nguyễn T

17 tháng 11 2019 13:29

Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm.

Pon P

11 tháng 1 2020 11:13

Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng

Ngọc P

17 tháng 11 2019 12:38

danh từ là hiện tượng khái niệm về sự vật

Nhutanh N

19 tháng 11 2019 09:46

danh từ là từ chỉ vật hiện tượng khái niệm

Tho T

30 tháng 11 2019 11:17

danh tu la loai to hợp tu do danh tu voi mot so tu ngu khác phu thuộc nó tạo thành

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn văn sau: càng về ngược, vườn tược càng um tùm.Dọc sông như những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt.Đã đến phường rạch.Thuyền chuẩn bị vượt thác

11

Lihat jawaban (2)