Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung H

05 tháng 11 2019 13:24

câu hỏi

danh từ là gì?


0

1


Hai N

06 tháng 11 2019 11:06

Danh từ là những từ chỉ người vật hiện tượng diễn danh từ có thể kết hợp với những từ chỉ số lượng ở phía trước các từ này đó ở phía sau là một số từ ngữk thành cụm danh từ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy tả lại cảnh bình minh trên quê hương em

6

Lihat jawaban (1)