Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương Y

03 tháng 11 2019 06:40

câu hỏi

Danh từ là gì Có mấy loại Danh từ


1

1


Manh L

05 tháng 11 2019 11:25

Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm Có 2 loại Danh từ : Danh từ chỉ sự vật Danh từ chỉ đơn vị : chia ra làm 2 loại nhỏ : Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên Danh từ chỉ đơn vị quy ước : chia ra 2 loại : Danh từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng Danh từ chỉ đơn vị chính xác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao các từ " rau muống, hoa huệ" là từ ghép

0

Lihat jawaban (2)