Square root
VBT
Calculator
magnet

ThiệnPhước T

06 tháng 1 2021 03:46

câu hỏi

daily routines nghĩa là gì


25

1


Đ. Thiện

06 tháng 1 2021 04:01

Chào em, Daily routines là thói quen, việc làm hằng ngày nha em. 💞💞💞

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

school/I/at/yesterday/was/morning/.

17

Lihat jawaban (4)