Square root
VBT
Calculator
magnet

Tung T

18 tháng 11 2019 12:58

câu hỏi

Dad: "Cean the blue bike!"


0

1


Tung T

18 tháng 11 2019 12:58

Dad told me to clean blue bike

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chon từ có âm tiết khác so với các từ dưới đây : vast , land , cattle , paddy

12

Lihat jawaban (1)