Square root
VBT
Calculator
magnet

Quynh H

05 tháng 10 2021 03:49

câu hỏi

dãy oxide tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là gì


0

1


P. Nguyen

02 tháng 6 2022 07:14

Chào em, Ca(OH)2 là một dung dịch bazo nên nó sẽ phản ứng được với các oxit axit em nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S->SO2->K2SO3->KCL->H2SO4->MGSO4

1

Được xác nhận

cho 135 gam dung dịch CuCl2 20% tác dumgj vừa đủ với dung dịch NaOH 10% a. viết phươmg trình hóa học phản ứng xảy ra b. timhs khối lượng dung dịch NaOH 10% đã dùng c. tính nồng độ phần trăm chất tan ỷong dung dịch thu được sau phản ứng

21

Lihat jawaban (1)