Square root
VBT
Calculator
magnet

Sáu N

22 tháng 12 2019 12:24

câu hỏi

Dây đàn thực hiện được 500 dao động trong 2 giây. Tính tần số dao động của dây đàn. Dao động của dây đàn có phát ra được âm thanh không ? Tai con người có cảm nhận được âm thanh do dây đàn đó phát ra không ? Tại sao?


0

1


Mai A

23 tháng 12 2019 22:27

f = 500/2 =250Hz Dao động này có phát ra âm thanh và tai con người cảm nhận đc do nó có tần số nằm trong ngưỡng nghe từ 16-20000Hz.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)