Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan T

09 tháng 1 2020 13:00

câu hỏi

dãy chữ VIETNAMVIETNAm...Được liên tiếp như vậy.Hỏi chữ cái số 2017 trong dãy chữ là chữ nào


0

1


Tống Đ

21 tháng 1 2020 15:46

lấy 2017÷7 là bằng 288 (dư 1) chữ cái thứ 2017 là I

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56 088:323 =??

0

Lihat jawaban (1)