Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuiko H

16 tháng 9 2021 11:29

câu hỏi

dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn


27

3


Trang L

17 tháng 9 2021 10:12

mik cx hok bt nhận bt giấu hiệu thì hiện tại đơn nx nek ai giúp mik vs mơn nhiều😍

Bảo N

17 tháng 9 2021 11:31

hiện tại đơn có các dấu hiệu như now ,.... mkk chỉ nhơ sv thôi

Thủy T

18 tháng 9 2021 14:45

every.... often sometimes always usaually never

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like me?

19

Lihat jawaban (32)