Square root
VBT
Calculator
magnet

Dong N

23 tháng 12 2019 13:40

câu hỏi

dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật


0

1


TIN K

24 tháng 12 2019 12:37

tự giác có ba góc vuông là hình chữ nhật hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7-2x(24-3x)-6x^2+x-50

3

Lihat jawaban (1)