Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh V

27 tháng 2 2020 08:40

câu hỏi

dấu hiệu chia hết cho 63


0

1


Nguyễn T

28 tháng 2 2020 06:41

Chào bạn! Số chia hết cho 63 thì phải chia hết cho 7 và 9. Kết hợp 2 dấu hiệu chia hết này là được.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người ơi cho em hỏi bài này làm như nào ạ? quy đồng các phân số a) 5 phần 6 và 1 phần 4

2

Lihat jawaban (3)