Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi H

22 tháng 1 2020 07:56

câu hỏi

Dấu hai chấm có tác dụng gì ?


2

1


Lê T

27 tháng 1 2020 04:34

dấu hai chấm có tác dụng dẫn một phần liệt kê hoặc báo hiệu lời nói trực tiếp kết hợp với dấu ngoặc kép của nhân vật

Bùi H

09 tháng 3 2021 11:31

Cảm ơn nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sự tích hồ ba bể có những nhân vật nào ?

9

Lihat jawaban (2)