Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn N

24 tháng 10 2022 15:02

câu hỏi

Dạng toán 1 kim loại tác dụng với HNO 3

Dạng toán 1 kim loại tác dụng với HNO3

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:41

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 11 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 719. Đồng phân của mantozơ là : A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Lactozơ. D. Saccarozơ.

0

Được xác nhận