Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng L

06 tháng 11 2022 11:52

câu hỏi

Dòng nào sau đây là những từ đồng âm? A.Cây hoa - cây bưởi B.Cờ đỏ - chơi cờ C.Khổng lồ - nhỏ bé D.mùa xuân - tuổi xuân E.Đỏ rực - đỏ tươi G.Hải đường - con đường

Dòng nào sau đây là những từ đồng âm?

A.Cây hoa - cây bưởi 

B.Cờ đỏ - chơi cờ

C.Khổng lồ - nhỏ bé

D.mùa xuân - tuổi xuân

E.Đỏ rực - đỏ tươi

G.Hải đường - con đường 

alt

20

2


Ân G

06 tháng 11 2022 12:15

<p>Câu b và g</p><p>&nbsp;</p>

Câu b và g

 

Trần T

06 tháng 11 2022 12:21

<p>câu B và G nhé&nbsp;</p>

câu B và G nhé 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình đố các bạn 1234,67×4= bao nhiêu

4

Lihat jawaban (1)