Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

16 tháng 2 2020 05:32

câu hỏi

Dùng một bếp điện để đun 1 ấm nhôm có khối lượng 0,50kg chứa 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu 20°C trong 30 phút. sau đó đem cân ấm nước thì thu được khối lượng cả ấm nước là 2,85kg. cho khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là Cn = 4200J/kg.K, Cnh = 880J/kg.K, nhiệt hóa hơi của nước là Ln = 2,3.10 mủ 6J/kg. cho rằng ấm tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh là không đáng kể a) tính nhiệt lượng thu vào của ấm nước b) cho hiệu suất của bếp là 56,49% tính công suất của bếp c) phải đổ thêm vào ấm bao nhiêu lít nước ở 20°C thì thu được nước có nhiệt độ 70°C


0

1


Lê M

17 tháng 2 2020 10:11

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Sau khi cân bằng nhiệt khối lượng cả ấm là 2,85 kg chứng tỏ 1 phần nước đã hóa hơi. Nên nhiệt độ cân bằng là 100 độ C. Nhiệt lượng ấm thu vào để tăng từ 20 lên 100 là Q1 = m1c1dt = 0,5.880.80 = 35200 J Nhiệt lượng nước thu vào để tăng lên 100 độ là Q2 = m2c2dt = 2,5.4200.80 = 840000 J Khối lượng nước hóa hơi là m3 = 0,5 + 2,5 - 2,85 = 0,15 kg Nhiệt lượng 0,15 kg nước thu vào để hóa hơi là Q3 = Lm3 = 2,3.10^6.0,15 = 345000 J Nhiệt lượng ấm thu được là 35200 + 840000 + 345000 = 1220200 J b. Nhiệt lượng bếp cung cấp để đun nước là 1220200 J, mà H = 56,49% nên ta có Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 30 phút là Q = A = 1220200/0,5649 = 2160028,32 J 30 phút = 1800s mà A = Pt => P = A/t = 2160028,32/1800 = 1200 W c. Với cùng 1 nhiệt lượng như trên thì ta phải cần khối lượng nước = 840000/(4200.50) = 4kg để nước lên từ 20 lên 70 độ, hay đổ thêm 1,5 lít nữa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên cùng một đường dây tải điện,nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công xuất hao phí do toả nhiệt trên đường dây sẽ a tăng 10 mũ 2 Lần b giảm 10 mũ 2 lần c tăng 10 mũ 4 lần d giảm 10 mũ 4 lần

5

Lihat jawaban (3)