Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

13 tháng 12 2022 15:24

câu hỏi

Dùng khí H₂ Khử FeO thu được nước và 8,4 gam sắt a) tính thể tích khí Hidro (đktc) tham hia phản ứng b tính khối lượng nước tạo ra sau phản ứng? ( cho biết Ca=40;Fe=56;O=16;H=1;Cl=35,5;Al=27;Zn=65)

Dùng khí H₂ Khử FeO thu được nước và 8,4 gam sắt

a) tính thể tích khí Hidro (đktc) tham hia phản ứng

b tính khối lượng nước tạo ra sau phản ứng? 

( cho biết Ca=40;Fe=56;O=16;H=1;Cl=35,5;Al=27;Zn=65)

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:49

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Kim loại Bài giải chi tiết: Ta có: H2 + FeO -> Fe + H2O 0,15 0,15 0,15 VH2 = 3,36mol mH2O = 2,7g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp

0