Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

Yêu cầu 2 ngày trước

câu hỏi

dùng 4 chữ số 1,2,3,4 để viết tập hợp A gồm tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử

dùng 4 chữ số 1,2,3,4 để viết tập hợp A gồm tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử


2

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận