Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần A

10 tháng 4 2020 13:08

câu hỏi

Dùng 3.36 lít khí oxi (đktc) để oxi hóa hoàn toàn kim loại đồng. a) Tính khối lượng đồng (II) oxit tạo thành. b) Để tiết kiệm hóa chất, nên dùng KClO3 hay KMnO4 để điều chế lượng khí oxi cho phản ứng trên.


0

1


Trần T

11 tháng 4 2020 01:40

2Cu+O2=> 2CuO a) nO2=3.36/22.4=0.15 mol => nCuO=0.075 mol => mCuO=0.075×80=6 g Câu b mik sẽ trả lời sau nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận