Square root
VBT
Calculator
magnet

Cải C

04 tháng 10 2022 12:28

câu hỏi

Dùng 1 cái thước đo chiều dài của 1 sợi dây, các lần do lần lượt có giá trị :1.025m, 1.073m, 1.013m. Cho biết độ chia nhỏ nhất của thước là 0.1m. Hãy xử lí số liệu và báo cáo kết quả

Dùng 1 cái thước đo chiều dài của 1 sợi dây, các lần do lần lượt có giá trị :1.025m, 1.073m, 1.013m. Cho biết độ chia nhỏ nhất của thước là 0.1m. Hãy xử lí số liệu và báo cáo kết quả


2

1

Được xác nhận

H. Hoàng

10 tháng 10 2022 07:06

Được xác nhận

Xin chào em Cải C, Đây là một bài tập thuộc Chương1: Mở đầu, Bài 3: Đơn vị và sai số trong vật lí Bài giải chi tiết:Trong ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.

14

Lihat jawaban (1)