Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao D

05 tháng 1 2020 01:04

câu hỏi

Dàn ý thuyết minh về thơ thất ngôn bát cú đường luật


0

1


N. Thị

13 tháng 1 2020 09:12

- Chào em, với câu hỏi này, cô có gợi ý như sau: 1. Mở bài: Trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trung đại, thế thơ thất ngôn bát cú Đường luật chiếm một vị trí quan trọng 2. Thân bài: - Giới thiệu xuất xứ của thể thơ: - Nêu đặc điểm của thể thơ: + Gồm tám câu, mỗi câu bảy chữ. + Bài thơ gồm bốn phần đề - thực - luận - kết. + Phần đề gồm hai câu đầu, giới thiệu chung về vấn đề cần nói tới. + Hai câu 3-4 gọi là phần thực, có nhiệm vụ tả thực vấn đề. + Hai câu 5-6 gọi là phần luận. Phần này cũng đối nhau, có nhiệm vụ bàn luận, mở rộng vấn đề, làm cho ý thơ sâu sắc hơn. + Hai câu cuối gọi là phần kết, với nhiệm vụ kết thúc, tổng kết vấn đề. + Bài thơ Đường luật gieo vần ở tiếng cuối câu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 và là vần bằng. + Bài thơ còn có niêm, câu 1 dính với câu 8; câu 2 với câu 3; câu 4 với câu 5; câu 6 với câu 7. Niêm có nghĩa là sự giống nhau về B - T theo nguyên tắc: “Nhất, tam, ngủ bất luận; Nhị, tứ, lục phản minh”. + Thông thường, thơ thất ngôn bát cú Đường luật ngắt nhịp 3/4 hoặc 4/3, đôi khi ngắt nhịp theo 2/2/3 hoặc 3/2/2 tùy theo mỗi bài.  Thơ thất ngôn bát cú Đường luật ngắn gọn; hàm súc, cô đọng; giàu nhạc điệu; lời ít, ý nhiều ( Lấy ví dụ từ các bài thơ đã học để minh họa) 3. Kết bài: Khẳng định giá trị của thể thơ này. - Dựa vào những gợi ý của cô, em hãy hoàn thành bài tập của mình nhé. Thân ái, chúc em thành công

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết đâu sau này nuôi bố?

2

Lihat jawaban (1)