Square root
VBT
Calculator
magnet

MChâu C

23 tháng 7 2021 14:44

câu hỏi

Dẫn luồng khí chứa 13,44 lít khí H2 (đktc) đi qua 58 gam FE304. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn a) tính khối lượng kim loại thu được b) tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng


4

1


P. Nguyen

10 tháng 6 2022 09:35

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a/ nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 (mol) nFe3O4 = 58/232 = 0,25 (mol) Fe3O4 + 4H2 --> 3Fe + 4H2O Ta có: nH2/4<nFe3O4/1 --> H2 hết, Fe3O4 dư --> tính theo số mol chất hết là H2 nFe = 3/4nH2 = 0,45 (mol) mFe = 0,45.56 = 25,2 (g) b/ nFe3O4 (phản ứng) = 1/4nH2 = 0,15 (mol) --> nFe3O4 (dư) = 0,25 - 0,15 = 0,1 (mol) mFe3O4 (dư) = 0,1.232 = 23,2 (g) m(chất rắn) = mFe + mFe3O4 (dư) = 25,2 + 23,2 = 48,4 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Propan có PTHH là C3H8, khi cháy tạo ra khí cabon điôxit và hơi nước toả nhiều nhiệt. Viết PTHH biểu diễn sự cháy

0

Lihat jawaban (1)