Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong A

25 tháng 2 2020 13:02

câu hỏi

dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac. khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom ( dư ) . Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.


0

1


P. Nguyen

09 tháng 3 2020 08:34

- Dẫn hỗn hợp khí vào bình chứa AgNO3/NH3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt do có phản ứng hóa học sau: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3 - Khí thoát ra gồm: metan và etilen - Dẫn khí thoát ra vào dung dịch brom thấy dung dịch brom nhạt màu dần rồi mất màu do có phản ứng sau: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ canxi cacbua với các chất vô cơ có sẵn Viết các phương trình phản ứng điều chế PVC

2

Lihat jawaban (1)

Cho dung dịch KOH đến dư vào 500ml dung dịch (NH4)2SO4 2M đun nóng nhẹ. Thể tích khí thoát ra ở đktc là???

374

Được xác nhận