Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan H

28 tháng 11 2022 15:32

câu hỏi

Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO 2 , CO, H 2 có tỉ khối so với H 2 là 7,8. Toàn bộ X khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 nung nóng, thu được chất rắn Y chỉ có hai kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H 2 . Giá trị V là Giải chi tiết giúp em ạ

Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2 có tỉ khối so với H2 là 7,8. Toàn bộ X khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng, thu được chất rắn Y chỉ có hai kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2. Giá trị V là

Giải chi tiết giúp em ạ


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:41

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại Bài giải chi tiết: Khi cho Y tác dụng với HCl: nFe= 0,2 mol => mCuO = 24-0,1.160=8g => nCuO = 0,1mol Ta có: nO trong oxit=0,1.3+0,1 =0,4mol => nCO + nH2 = 0,4mol PT: C+H2O -> CO+H2 x x C+2H2O -> CO+2H2 y 2y => hpt x+x+2y=0,4 và 28x +44y +2(x+2y) =7,8.2.(2x+3y) => x=y=0,1 V=11,2 lít Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận