Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuyen M

19 tháng 1 2021 05:47

câu hỏi

dẫn hơi nước qua 12.5g than chứa 96% C nung nóng đỏ được 35.84 lít hỗn hợp khí CO, H2O(đktc) a) Lập PTHH b) Tính Hiệu suất pứ


7

1


P. Nguyen

19 tháng 1 2021 08:39

Chào em, em kiểm tra lại đề bài rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé.

Thuyen M

19 tháng 1 2021 14:21

Dẫn hơi nc qua 12.5g than chứa 96% C nung nóng đỏ dc 35.84 lít hh khí CO, H2(đktc). a) Lập PTHH. b)Tính hiệu suất phản ứng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X thu đuọc 2,688 lít (đkc) CO2 + 4,32 gam H2O a) Tính khối lượng hiđrocacbon X đem đốt b) Xác định CTPT của X

11

Lihat jawaban (1)

1.Đốt cháy sắt thu được 0,2 mol Fe3O4. Thể tích khí oxi(đktc) đã dùng là bao nhiêu 2. Muốn điều chế đc 3,36 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu, viết phương trình điều chế

38

Được xác nhận