Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan H

28 tháng 11 2022 15:28

câu hỏi

Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO 2 ) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H 2 và CO 2 . Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75 gam kết tủa. Giá trị của a là Giải chi tiết giúp em

Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75 gam kết tủa. Giá trị của a là

Giải chi tiết giúp em 


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:37

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương kim loại Kiềm thổ Bài giải chi tiết: Ta có: 0,75g kt = 0,75g CaCO3 = 0,0075mol =nCO2 nC = nY - nX = 0,75amol 4nC = 2nCO + 2nH2= 3a 0,25a = 0,0075 => a = 0,03 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 4: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có

2

Được xác nhận