Square root
VBT
Calculator
magnet

Sherry S

21 tháng 12 2019 03:16

câu hỏi

dẫn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 0,02M. Tính thể tích dung dịch Ca(OH)2 tối thiểu cần dùng để hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 trên


0

1


Bé M

21 tháng 12 2019 12:17

nCO2=0,448÷22,4=0,02mol CO2+Ca(OH)2----->CaCO3+H2O 1mol 1mol 1mol 1mol 0,02->0,02------------>0,02----->0,02mol ==>vCa(OH)2=0,02÷0.02=1 lít Vậy cần 1 lít để hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 ở trên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 4,8g chất hiđro cacbon A, thu được 10,8g H2O xác định CTPT của A biết khối lượng mol của A < 30g/mol

0

Lihat jawaban (1)