Square root
VBT
Calculator
magnet

T P

09 tháng 4 2020 14:56

câu hỏi

Dẫn 0.3g hidro đi qua 16 g bộ sắt 3 oxit nung nóng xảy ra phản ứng có sơ đồ H2 + Fe2O3 =》Fe + H2 Hãy tính khối lượng chất rắn sau phản ứng.


0

1


Trần T

10 tháng 4 2020 01:00

Hình như bạn viết pt sai rồi phải là: 3H2+Fe2O3=> 2Fe+3H2O nFe2O3=16/160=0.1 mol => nFe=0.2 mol => mFe=0.2×56=11.2 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ sơ đồ các nguyên tử Nitơ ( số p=8), Neon ( số p= 10), silic ( số p=14), kali (số p =19

2

Được xác nhận