Square root
VBT
Calculator
magnet

Idk I

25 tháng 10 2022 14:57

câu hỏi

d là 6 nha

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Idk I,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Số tam giác đều là: 8 hình</p><p>Đó là: AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOA, ACE, BDF.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Idk I,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

Số tam giác đều là: 8 hình

Đó là: AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOA, ACE, BDF.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận