Square root
VBT
Calculator
magnet

Tham N

28 tháng 11 2019 13:07

câu hỏi

Dưới thời Trần cơ quan đảm nhiệm việc viết sử là gì?


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:04

Đó là "Quốc sử viện" em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao Lê Lợi chấp nhận hòa hoãn vơi quân Minh?? mọi người giúp mình với:<<

1

Lihat jawaban (1)

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận