Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham N

13 tháng 4 2020 06:17

câu hỏi

Dưới các triều đại phong kiến phương bắc: Nhà hán nhà ngô nhà lương nhà tùy nhà Đường Nước ta có tên là gì


0

2


V. Nguyen

13 tháng 4 2020 11:14

cô chào Quỳnh nhé. bạn Sang T trả lời đúng nhưng chưa đủ. cô bổ sung thêm nhé: - Nhà Hán chia Âu Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ cửu chân và Nhật Nam gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. - Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (thuộc Âu Lạc cũ). - Nhà Lương, nhà Tùy chia nước ta thành Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu. - Nhà Đường đổi thành An Nam đô hộ phủ.

Sang T

13 tháng 4 2020 10:23

châu giao giao châu giao châu giao châu an nam đô hộ phủ có gì sai mong bạn nói giúp nha :)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao bài văn thánh gióng trong bài văn ghi là sau khi thánh gióng đánh giặc xong thánh gióng lại đi

0

Lihat jawaban (2)