Square root
VBT
Calculator
magnet

Rikka I

13 tháng 11 2022 12:04

câu hỏi

dịch ra TV (siêu dễ): I have 1 house , 2 car, 3 pets . But i don't have 4 wife

dịch ra TV (siêu dễ):

I have 1 house , 2 car, 3 pets . But i don't have 4 wife


20

2


Mai T

15 tháng 11 2022 10:43

<p>Tôi có 1 ngôi nhà, 2 chiếc xe, 3 thú cưng . Nhưng tôi k thể có 4 người vợ</p>

Tôi có 1 ngôi nhà, 2 chiếc xe, 3 thú cưng . Nhưng tôi k thể có 4 người vợ

Linh L

05 tháng 12 2022 10:22

Đúng rồi

Kim L

16 tháng 11 2022 11:59

<p>Tôi có 1 ngôi nhà, 2 chiếc xe, 3 con thú cưng. Nhưng tôi không thể có 4 người vợ</p>

Tôi có 1 ngôi nhà, 2 chiếc xe, 3 con thú cưng. Nhưng tôi không thể có 4 người vợ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố các bạn trong đây có bao nhiêu con 🐜 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜

49

Lihat jawaban (22)