Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 07:44

câu hỏi

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từget through with

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từ get through with


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>get through with: hoàn thành, hoàn tất</p><p>" I will get through with this project soon."</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

get through with: hoàn thành, hoàn tất

" I will get through with this project soon."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận