Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 08:10

câu hỏi

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từ go in for

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từ go in for


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 08:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>go in for: làm điều gì vì bạn thích nó</p><p>" I don't really go in for playing soccer."</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

go in for: làm điều gì vì bạn thích nó

" I don't really go in for playing soccer."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận