Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân B

30 tháng 3 2020 12:53

câu hỏi

dạ anh chị cho e hỏi


1

1


Hai N

10 tháng 9 2020 12:52

hỏi j em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên 1 sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

4

Lihat jawaban (1)