Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

18 tháng 11 2019 14:42

câu hỏi

Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ?


0

1


Phan H

19 tháng 11 2019 11:03

ta dựa vào những văn bản khắc trên bia mộ , tài liệu để lại và những nhân chứng có mặt trong thời kì đó (nếu còn sống hoặc truyền lại trong gia tộc )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nước Chăm-pa ra đời trên cơ sở nào?

1

Lihat jawaban (1)