Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

07 tháng 9 2022 19:46

câu hỏi

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng: b, Nếu m – n > 0 thì m > n

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:

b, Nếu m – n > 0 thì m > n


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 19:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần L,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>b, Ta có: m – n &gt; 0 ⇒ m – n + n &gt; 0 + n ⇒ m &gt; n</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần L,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

b, Ta có: m – n > 0 ⇒ m – n + n > 0 + n ⇒ m > n

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 04:27

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Trần L,</strong><br><strong>Đây là một bài tập thuộc Chương Số Nguyên</strong><br><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Theo đề:&nbsp;</strong></p><p><strong>m – n &gt; 0&nbsp;</strong></p><p><strong>⇒ m–n+n &gt; 0 + n&nbsp;</strong></p><p><strong>⇒ m &gt; n</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Trần L,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số Nguyên
Bài giải chi tiết:

Theo đề: 

m – n > 0 

⇒ m–n+n > 0 + n 

⇒ m > n

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)