Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

19 tháng 2 2020 10:25

câu hỏi

Dựa vào át lát địa lý Việt Nam, em hãy: so sánh đặc điểm vị trí, giới hạn; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; đặc điểm dân cư xã hội; thế mạnh nổi bật về kinh tế của các vùng kinh tế đã học


0

1


Phú S

20 tháng 2 2020 15:27

nếu chỉ so sánh 2 vùng với nhau còn có thể so sánh đc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển nghành du lịch

0

Lihat jawaban (1)