Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga N

26 tháng 3 2021 14:41

câu hỏi

dựa vào đoạn trích ta thường từ chấm chấm chấm đến vui lòng em hãy viết một đoạn văn 8 đến 10 câu theo cách diễn dịch trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong đó có sử dụng một câu phủ định


2

1


Nga N

26 tháng 3 2021 14:42

giúp mk vs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao nói bài chiếu dời đô ra đời phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt?

8

Lihat jawaban (1)

có nhỉ phương thức biểu đạt nào

27

Được xác nhận