Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu M

26 tháng 12 2020 11:00

câu hỏi

Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á trở thành nước có đời sống cao?


2

1


K. Ly

28 tháng 12 2020 07:21

Các nước Tây Nam Á có nguồn tài nguyên quan trọng nhất là dầu mỏ, trữ lượng rất lớn và phân bố chủ yếu ở đồng bằng Lưỡng Hà, các đồng bằng của bán đảo A-rap và vùng vịnh Péc-xích.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biển Đông ra các đại dương qua các eo biển, vịnh biển nào ? Xác định trên bản đồ các eo thông ra TBD và AĐD.

4

Lihat jawaban (1)