Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương L

17 tháng 11 2022 03:39

câu hỏi

Dựa vào hiệu độ âm điện, xác định loại liên kết trong các hợp chất sau a. P2o5 b.HI c. KF d. H2O

Dựa vào hiệu độ âm điện, xác định loại liên kết trong các hợp chất sau a. P2o5 b.HI c. KF d. H2O

alt
alt
alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 12:58

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Liên kết hóa học Bài giải chi tiết: a) P2O5 là liên kết CHT b)HI là liên kết CHT c) KF là liên kết ion d) H2O là liên kết CHT Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)