Square root
VBT
Calculator
magnet

Ace A

20 tháng 4 2020 15:24

câu hỏi

Dựa vào hình 36.2 36.3 hãy nhận xét và giải thích sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ


0

1


NAMLAY N

22 tháng 4 2020 11:25

Bài nào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quan sát biểu đồ hình 6.1 trang 20 và cho biết nhiệt độ cao nhất , thấp nhất và lượng mưa cao nhất, thấp nhất trả lời nhanh đang cần gấpppppppppppp

9

Lihat jawaban (3)