Square root
VBT
Calculator
magnet

Siatar S

11 tháng 2 2020 09:41

câu hỏi

Dựa vào câu trả Lời, chọn Wh-word thích hợp điền vào chỗ trống. 1....... Do you want to eat? Paste or cheese. 2...... Dose Jonh do to the beach? By car.


0

2


Oanh N

13 tháng 2 2020 14:03

1why 2who

Siri O

17 tháng 2 2020 04:49

1.which 2.how

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich giup em a

2

Được xác nhận