Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh G

06 tháng 2 2020 14:17

câu hỏi

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học -Vì sao Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới nhưng Các loại cá nhiệt đới vẫn chiếm gần 30% tổng các loài sinh vật.


0

1


Ôn T

21 tháng 3 2020 06:35

câu hỏi chưa rõ. Ý tác giả có phải VN nằm trong vùng nhiệt đới nhưng loại cá nhiệt đới chỉ chiếm 30% trong tổng loài cá chăng?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao Việt Nam nằm trong khu vực Nhiệt Đới gió mùa

10

Lihat jawaban (1)