Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương A

14 tháng 10 2022 03:51

câu hỏi

D=(2a 1).(2a 2)(2a 3) D có phải là bội của 3 ko. Vì sao?

D=(2a 1).(2a 2)(2a 3)    D có phải là bội của 3 ko. Vì sao?


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 04:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương A,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.</p><p>Đầu bài em gửi chưa rõ ràng về dấu nên có thể hiểu dấu ở đây là dấu "+"<br>Bài giải chi tiết:</p><p>+ Trường hợp 1: a chia hết cho 3 thì 2a+3 chia hết cho 3&nbsp;</p><p>Nên (2a+1). (2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.</p><p>+ Trường hợp 2: a chia 3 dư 1 thì 2a+2 chia hết cho 3&nbsp;</p><p>Nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.</p><p>+ Trường hợp 3: a chia 3 dư 2 thì 2a+1 chia hết cho 3&nbsp;</p><p>Nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.</p><p>Vậy (2a+1).(2a+2).(2a+3) là bội của 3 với mọi số tự nhiên a.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương A,
Đây là một bài thuộc Toán 6.

Đầu bài em gửi chưa rõ ràng về dấu nên có thể hiểu dấu ở đây là dấu "+"
Bài giải chi tiết:

+ Trường hợp 1: a chia hết cho 3 thì 2a+3 chia hết cho 3 

Nên (2a+1). (2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.

+ Trường hợp 2: a chia 3 dư 1 thì 2a+2 chia hết cho 3 

Nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.

+ Trường hợp 3: a chia 3 dư 2 thì 2a+1 chia hết cho 3 

Nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3.

Vậy (2a+1).(2a+2).(2a+3) là bội của 3 với mọi số tự nhiên a.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)