Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

25 tháng 4 2020 01:31

câu hỏi

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4


2

1


Thảopc T

25 tháng 4 2020 17:41

dễ ấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)

cho 1 lá kẽm phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch HCL 1M a )tính khối lượng lá kẽm đã phản ứng? b)tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn sau phản ứng?

1

Được xác nhận