Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

08 tháng 1 2023 15:55

câu hỏi

cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 6A chiếm 2/7 số học sinh cả lớp. Đến cuối năm có thêm 2 học sinh nữa đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi chiếm 1/3 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh lớp 6A

cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 6A chiếm 2/7 số học sinh cả lớp. Đến cuối năm có thêm 2 học sinh nữa đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi chiếm 1/3 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh lớp 6A


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 05:23

Được xác nhận

Chào em Thủy T, Đây là dạng bài đặt ẩn theo dữ kiện đề bài. Bài giải chi tiết: Gọi số học sinh lớp 6A là x (học sinh) Theo đề, ta có: Số học sinh giỏi ở cuối kì 1: 2/7x Số học sinh giỏi ở cuối năm: 2/7x+2= 1/3x (1) (1) -> x= 42 Vậy số học sinh lớp 6A là 42 học sinh. Hãy đặt thêm nhiêu câu hỏi em nhé. Cảm ơn em.

Đặng Đ

14 tháng 1 2023 07:35

<p>Sinh giỏi cuối kì 1: 2/7x</p><p>&nbsp;</p>

Sinh giỏi cuối kì 1: 2/7x

 

Đỗ H

27 tháng 1 2023 15:40

<p>(3×2)(2×5)=16</p>

(3×2)(2×5)=16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận