Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh D

18 tháng 4 2021 09:25

câu hỏi

cuộc khởi nghĩa của ai gây cho Pháp nhiều khó khăn nhất


10

2


Thuyvy N

26 tháng 4 2021 00:21

cuộc khởi nghĩa của trương định

Long B

31 tháng 8 2021 02:18

Chắc Khởi nghĩa Hương Khuê vì kéo dài 10 năm = với pt Cần Vương và họ tấn công diệt nhiều giặc. Cao Thắng chế được súng trường kiểu Pháp nên gây cho Pháp thương vong cao so với các cuộc khởi nghĩa nhỏ khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoạt động yêu nước của Phan bội Châu Phan Châu Trinh

1

Lihat jawaban (1)