Square root
VBT
Calculator
magnet

_Thijnh_Tran _

05 tháng 5 2021 13:37

câu hỏi

Crush thích người đồng giới thì sao mn


41

6


Nguyễn T

15 tháng 8 2021 02:38

ủng hộ họ, nếu ng cậu crush hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc vậy thôi

Karam K

07 tháng 5 2021 15:47

ủng hộ:'3

_Thijnh_Tran _

08 tháng 5 2021 01:49

wtheo?

Trương Đ

14 tháng 5 2021 13:15

Thì thôi

TTXH T

23 tháng 5 2021 08:47

thì thôi buông đôi tay

Vy G

07 tháng 7 2021 08:34

bỏ💔💔💔💔

Hoai V

13 tháng 9 2021 22:43

Bỏ luôn chứ làm sao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi một mình ở nhà mà có người gõ cửa nhà để kiểm tra đông hồ điện. Lúc đó em sẽ làm gì trong tình huống đó

6

Lihat jawaban (1)