Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy T

29 tháng 7 2020 08:20

câu hỏi

Cot(x+3°)=cot5°


5

1


Huỳnh P

10 tháng 8 2020 14:37

x + 3°=5°+k*180

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1

17

Lihat jawaban (1)