Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhlinh N

08 tháng 11 2022 11:18

câu hỏi

cosx.cosx/2.cos3x/2-sinx.sinx/2.sin3x/2=1/2

cosx.cosx/2.cos3x/2-sinx.sinx/2.sin3x/2=1/2


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 12:02

Được xác nhận

Gửi bài giải cho em tham khảo nhé:

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận